Latvia

Aldaris
Aldaris
Riga City

Cēsu
Cēsu Alus Darîtava
Cēsis Municipality, Cēsis

Labietis
Alus Darbnīca Labietis
Riga City

Lāčplēsis
Līvu Alus
Liepāja City

Lielvārdes
Līvu Alus
Liepāja City

Līvu
Līvu Alus
Liepāja City

Magister
Aldaris
Riga City

Senlatvju
Cēsu Alus Darîtava
Cēsis Municipality, Cēsis

Užavas
Užavas Alus
Ventspils City